Kaupunkilaisten yhteinen asia- ja palautepalvelu

Kaupungissa liikkuessa törmää tilanteisiin, joissa haluaisi antaa palautetta, nostaa esille kysymyksen tai tiedottaa kaupungille jostain (esim. graffiti seinässä, palvelun erinomaisuus virastossa, havaittu epäkohta, jne), mutta kullekin asialle on omat informaatiokanavansa vaihtelevissa muodoissa. Nämä voisi yhdistää yhden sovelluksen alle ja palvelun alle, niin että halutessaan tiedottaa esimerkiksi luontoon luvatta dumpatusta jätteestä voisi avata sovelluksen, ottaa kuvan ja lähettää tämän paikkatietoineen ja kuvauksineen palveluun, josta tämä välittyisi asianosaisille viranomaisille. Samalla tavalla voisi antaa palautetta virastoista yms. palveluista ilman, että käyttäjän tarvitsisi arvailla kenelle mistäkin pitäisi kertoa ja antaa palautetta – keskittyen vain siihen mistä hänellä on tietoa ja mistä julkisilla palveluilla ei ole parantaen näin informaation kulkua.

Usein viranomaiset itse kuitenkin tietävät parhaiten missä mitäkin informaatiota käytettäisiin, mutta kansalaisilla on informaatiota, tietoa ja ymmärrystä, joka olisi hienoa saada julkishallinnon käyttöön muttei ole tietoa tai kanavaa siihen kenelle mistäkin ja mitä kautta voisi kertoa.

Tätä palvelua käyttäen viranomaiset voisivat myös lähettää tietopyyntöjä (esim. Nuuksion kansallispuistossa kävijöiltä kuvia siitä jos havaitsevat siellä roskia) näin saaden crowdsource-ratkaisun moniin työntekijöille ylivoimaisen työläisiin ongelmiin.