Toimiva ja kestävä kaupunki

Tee sovellus, visualisointi tai peli, jolla edistetään kaupungin kestävää kehitystä. Sovellus voi liittyä energiankulutukseen, ruokahävikin vähentämiseen, kiertotalouden edistämiseen tai resurssiviisaampaan kaupunkiin. Pohdi esimerkiksi miten liikkumista eri liikennemuodoilla ja liikenneketjuilla voidaan edistää. Tai miten logistiikkapalveluita voitaisiin kehittää, jotta eri kuluttajaryhmille saataisiin kehitettyä palveluita paremmin ja kestävästi.

Aineistoja

Idea on yksi DataBusiness Challenge haastetärpeistä

toim_kest_kaupunki

Idean kummi

Idea on erityisesti Espoon kaupungin sydäntä lähellä ja tukee Espoon kestävä ja luonnonläheinen kaupunki ajatusta:

”Espoon raideliikenteeseen tukeutuva, tiivis ja verkostomainen kaupunkirakenne luo parhaat mahdollisuudet kehittää uudenlaisia palvelu- ja liiketoimintamalleja. Espoon tavoitteena on asukkaiden sujuva arki – asukkaiden arkipäivän asiointia sekä liikkumista pyritään helpottamaan ja asukas voisi valita kulloinkin sujuvimmat liikkumis- ja palvelumuodot. Espoo odottaa kilpailulta ratkaisuja, sovelluksia tai palvelukonsepteja, jotka parantaisivat esimerkiksi Länsimetron liityntäliikenteen ja -pysäköinnin, Rantaraitin, kaupunkiradan ja urheilupuistojen käytettävyyttä.”

-Espoon kaupungin palvelujen kehittämisjohtaja Päivi Sutinen