Info

DataBusiness.fi nostaa esiin dataan perustuvaa yritystoimintaa ja antaa ideoita datan soveltamiseen. Blogissa on kerrottu avoimen datan käytön kehityksestä ja mielenkiintoisista datalähteistä. Sivustolla sekä DataBusiness.fi-uutiskirjeessä kerrottiin ajankohtaisista avoimen datan asioista meiltä ja maailmalta: tuoreista data-avauksista, yrityksistä, sovelluksista ja tapahtumista.

Avoin data tarjoaa pääsyn julkiseen tietoon ja toimii yrityksille ja kehittäjille raaka-aineena uusille palveluille ja sovelluksille ja sitä kautta liiketoiminnalle. Lue lisää tiedon rikastamisesta avoimella datalla. DataBusiness.fi:n taustalla olevat kuutoskaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) avasivat yhteistyössä tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi sekä loivat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Tätä työtä tehtiin vuosina 2014-2017 yhteisen Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen alla.

Tavoitteenamme oli synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja avoimen datan avulla. Tavoite pyrittiin toteuttamaan tukemalla yrityksiä avoimen datan hyödyntämisessä. Yhteisövastaavamme toimivat yritys-, korkeakoulu- ja yhteisörajapinnassa tarjoten neuvontaa avoimen datan käyttämiseen. Järjestimme yrityksille koulutuksia, joissa keskityttiin esimerkiksi avoimen datan hyödyntämiseen tarvittavien työkalujen käyttöön. Tarjosimme avointa dataa hyödyntäville yrityksille useita eri mahdollisuuksia näkyvyyden saamiseksi sivustollamme sekä järjestämissämme tapahtumissa. Lue lisää palveluistamme.

Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke kuului 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut kestävän kaupunkikehityksen strategiaan. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto, Suomen valtio, kuutoskaupungit sekä muut hankekumppanit.

Avoimen datan lähteitä:

 

Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen vaikuttavuus ja tulokset

Syksyllä 2017 hankkeesta teetettiin vaikuttavuusarviointi ja tuloskartoitus. Oheisesta linkistä pääset tutustumaan arviointiraporttiin.

Lataa tästä tai klikkaamalla kuvaa.

Infograafi tuloksista ja vaikuttavuudesta, lataa tästä tai klikkaa kuvaa.