Rekisteriseloste

6Aika Avoin data ja rajapinnat -hankkeen asiakasrekisterijärjestelmät
Versio 1.1, 12.10.2016

1 REKISTERIN PITÄJÄ
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Kellonportinkatu 1 B, 33100 Tampere, www.tredea.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Matti Saastamoinen
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
matti.saastamoinen@tredea.fi

3 REKISTERIN NIMI
6Aika Avoin data ja rajapinnat -hankkeen asiakasrekisteri.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Tarkoitus on pitää rekisteriä 6Aika Avoin data ja rajapinnat -hankkeen (jäljempänä “Hanke”) asiakasyrityksistä sekä muista yhteistyökumppaneista (yrityksistä, yhteisöistä ja yksityisistä henkilöistä) asiakaspalvelun ja yhteistyösuhteiden hoitamiseksi. Tietoja käytetään hankkeen tuottaman yrityspalvelun laadun ja laajuuden varmistamiseksi sekä uutisten levittämiseen ja yrityspalveluita ja tapahtumia koskevien viestien lähettämiseen. Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tietosisältö koostuu seuraavista henkilö- ja organisaatiotiedoista:
– etunimi
– sukunimi
– tehtävänimike
– yrityksen nimi/yhteisön nimi (ja osasto)
– yrityksen toimipaikkojen sijainti (paikkakunta)
– yrityksen y-tunnus
– profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala)
– ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät)
– osoitetiedot
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– www-osoitteet
– IP-osoite
– yhteydenottojen kieli
– asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
– asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen)
– mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan suoraan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä, kuten Tilastokeskuksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen tietopalveluja.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Hankkeen toteuttajien (Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Oulun kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Turku Science Park Oy Ab, Varsinais-Suomen liitto) ulkopuolelle. Poikkeus voidaan tehdä muiden 6Aika-hankkeiden osalta, jotka tukevat Hankkeen tai 6Aika-strategian tavoitteita. Poikkeus voidaan tehdä myös tapauksissa, joissa katsotaan, että kolmannella osapuolella on tarjota yrityksille erityistä tietoa tai etua. Lisäksi tutkimustoimintaa yms. varten järjestelmästä voidaan luovuttaa tietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja.

8 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Järjestelmä toimii Tredean palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä.