LINKED EVENTS

Tapahtumarajapinnan toiminnot ja käyttötarkoitus

Linked events on avoimen lähdekoodin tapahtumatietokanta ja avoin tapahtumarajapinta. Se ei itse ole tapahtumakalenteri, vaan tarjoaa tapahtumatiedot erilaisille sovelluksille yhdenmukaisessa ja koneluettavassa muodossa. Rajapinnan ansiosta tapahtumatieto ei ole lukittu vain yhteen käyttöliittymään, vaan sitä voidaan hyödyntää erilaisissa sovelluksissa kännyköistä infonäyttöihin.

Miksi?

Toistaiseksi suurin osa tapahtumatiedoista on erilaisten avoimien ja suljettujen rajapintojen takana tai kokonaan suljetuissa järjestelmissä, josta ne saadaan esille vain järjestelmien omien kanavien, esimerkiksi nettisivujen kautta.

Koko Suomen alueella toimivan tapahtumasovelluksen kehittäminen on hyvin vaikeaa, koska

  • osa tapahtumatiedoista ei ole ollenkaan avoimesti saatavilla
  • tapahtumatiedot ovat vain osa nettisivua, josta niitä ei voi helposti lukea toisiin järjestelmiin
  • tapahtumatiedot ovat muuten vain eri muodossa kuin missään muualla

Kaikki hyötyvät, jos tapahtumatiedot ovat yhtenäisessä muodossa ja yhdessä paikassa. Tällöin tiedot täytyy syöttää vain yhteen tapahtumatietokantaan, ja tietojen siirto muihin järjestelmiin ja julkaisukanaviin voidaan automatisoida. Tämä säästää työaikaa ja rahaa. Rajapinnan päälle voi myös rakentaa omia palvelujaan.

Linked eventsistä voi ottaa käyttöön joko kaksisuuntaisen rajapinnan tai pelkän lukurajapinnan. Tällöin tiedot omasta järjestelmästä tai tapahtumakalenterista voidaan tuoda Linked eventsiin automaattisesti esimerkiksi eräajona. Tuontivaiheessa ne muunnetaan yhdenmukaiseen muotoon, jolloin tapahtumien tallennus- ja julkaisuprosessi voidaan säilyttää toistaiseksi ennallaan. Lopputuloksena on tässäkin muiden Linked events -käyttäjien kanssa yhdenmukainen rajapinta. Tiedot on vain tuotu Linked events -tietokantaan toisesta järjestelmästä.

Ulkopuolisille kehittäjille yhtenäinen tapahtumarajapinta tarkoittaa helpompaa sovelluskehitystä, koska vaikka Linked events -rajapintoja on monia, ne kaikki noudattavat samaa määritelmää ja toimivat samalla tavalla. Kun sovellus on skaalattavissa helposti esimerkiksi kaupungita toiseen, se tekee rajapinnoista houkuttelevimpia.

Miten tapahtumat saadaan Linked eventsiin?

Linked events on kaksisuuntainen REST-rajapinta: sen lisäksi, että rajapinnasta voidaan lukea tapahtumien tietoja, niitä voidaan myös lisätä ja päivittää.

Jos tapahtumatiedot halutaan tallentaa suoraan Linked eventsiin, on mahdollista teettää lomake, jonka avulla tiedot syötetään rajapintaan ja sieltä tietokantaan.

Jos taas käytössä on jo tapahtumienhallintajärjestelmä eikä siitä haluta luopua, tapahtumat voidaan tuoda Linked eventsiin automaattisesti eräajona. Tällöin tarvitaan välityssovellus, joka osaa lukea tietoja lähdejärjestelmästä, muuntaa ne Linked eventsin tukemaan muotoon ja tallentaa ne rajapinnan kautta.

Kolmas vaihtoehto on toteuttaa suoraan Linked eventsiin niin sanottu importteri, joka saa syötteekseen lähdejärjestelmän tuottaman tapahtumadatan koneluettavassa muodossa. Importteri muuntaa datan Linked eventsin tapahtumaobjekteiksi ja tallentaa ne suoraan tietokantaan.

Teknisesti mikään tässä esitetyistä vaihtoehdoista ei ole kovin monimutkainen, ja tarvittava työ voidaan tilata vapailta markkinoilta suhteellisen pienillä kustannuksilla.

Mitä tarvitaan käyttöönottoa varten?

Linked events on toteutettu avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla ja ohjelmistokehyksillä. Linked events on itsekin avointa lähdekoodia (MIT-lisenssi). Sen käyttöön ei tarvitse pyytää lupaa, eikä siitä tarvitse maksaa lisenssimaksuja. Tietoaineisto kannattaa lisensoida CC-BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.

Käyttöönottoon tarvitaan joko oma virtuaalipalvelin, jolle Linked events asennetaan, tai ylläpito voidaan ostaa joltain palvelua tarjoavalta toimijalta.

Linked eventsin tekninen kuvaus, palvelinvaatimukset ja asennus on kuvattu dokumentissa Linked events: rajapinnan tekniset vaatimukset

Lisätietoa:
aapo.rista@forumvirium.fi