Budjettipeli.fi

Budjettipeli.fi on visuaalinen ja vuorovaikutteinen taloussimulaattori, joka havainnollistaa miten Suomen ikääntyvä väestörakenne vaikuttaa julkiseen talouteen ja kotitalouksien talouteen aikavälillä 2016-2025. Simulaattorin avulla käyttäjä voi kokeilla vaihtoehtoisia tapoja jakaa hyvinvointipalveluiden rahoitustaakkaa julkisyhteisöjen ja kotitalouksien välillä. Pelin tavoitteena on löytää kestävä tapa rahoittaa hyvinvointipalveluita ilman, että julkinen velka ja alijäämä paisuvat EU:n lähentymiskriteereiden raja-arvojen yli.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Budjettipeli perustuu Tilastokeskuksen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Eläketurvakeskuksen tietoaineistoihin

Vieraile sivustolla