Calcbench

Calcbench kerää tietokantoihinsa Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan US Securities and Exchange Comissionin yhdysvaltalaisyrityksiltä keräämiä ja julkaisemia raportteja. Raportit sisältävät kattavat tiedot yritysten taloudellisesta tilanteesta, omistuksista, rakenteesta, johdon palkoista, tytäryrityksistä ym. Tietyt raja-arvot ylittävillä suuryrityksillä on velvollisuus näiden tietojen raportointiin viranomaisille riippumatta siitä ovatko ne julkisesti listattuja vai eivät. Calcbench on kerännyt yli 9000 yritykseltä dataa jo useita vuosia ja yhtenäistänyt ne omiin kantoihinsa. Se tarjoaa verkossa monipuolisia ja tehokkaita analysointivälineitä ja pääsyä myös raakadataan. Calcbenchin työkaluilla voi nopeasti vertailla tuhansien yritysten taloustiedoista hyvin tarkkoja ja erikoistuneita tunnuslukuja harmonisoidun XBLR-raportointiformaatin ansiosta.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Calcbenchin pääraaka-aine on Yhdysvaltain Arvopaperikomission SEC:in julkaisemat suuryritysten 10-K ja 10-Q -raportit. SEC julkaisee aineistot avoimena datana sellaisena kuin yritykset ne SEC:ille toimittavat. Yhdysvaltojen tilinpäätösraportointia vastaavassa käytännössä on meneillään vaihe, jossa raportointi on siirtymässä rakenteelliseen XBLR-formaattiin. Muutos edistää osaltaan fintech-alan kehitystä.

Calcbench kerää eri aineistot yhteen kantaan ja vastaa sen laadunparannuksesta. Yrityksen tarjoamat verkkotyökalut tarjovat runsaan määrän tehokkaita analysointimahdollisuuksia kerättyyn dataan.

Vieraile sivustolla