Eräluvat.fi

Metsähallitus palvelee kansalaisia useilla eri tarkoitusta varten räätälöidyillä sivustoilla. Lupamyynti ja -hakupalvelut on keskitetty metsästäjiä varten Eräluvat -sivustolle. Sen kautta voi hakea ja ostaa lupia pienriistan, hirven ja suurpetojen metsästystä sekä kalastusta varten.

Muitakin luonnossa liikkujia palvelee Retkikartta-palvelu, joka tarjoilee tietoja muun muassa reiteistä, eri alueiden palveluista, yöpymismahdollisuuksista, nähtävyyksistä ja suojelualueista. Sivustoa jatkokäytetään edelleen osana luontoon.fi ja eräluvat.fi -palveluita.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Palvelu käyttää useita eri aineistoja. Useat luvat ovat alueellisia, ja niiden esittämisessä hyödynnettään Maanmittauslaitoksen avoimia maastokartta-aineistoja. Sekä avoimen datan aineistoja että muita aineistoja on hyödynnetty viemällä niitä yhteen järjestelmätoimittajan alustalle, josta poimitaan kutakin käyttötarkoitusta palvelevat tiedot.

Vieraile sivustolla