Etsin

Etsimen avulla voit etsiä tutkimusaineistoja ja saattaa oman aineistosi löydettäväksi muille. Etsin tarjoaa pääsyn eri alojen aineistoihin yhteisen metatietomallin kautta. Palveluun tallennettavissa metatiedoissa kuvaillaan aineistoja, esimerkiksi kerrotaan kuka aineiston on tuottanut, mitä se käsittelee, missä formaatissa se on ja millaisin ehdoin sitä saa käyttää.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Palvelu kerää yhteen tutkimusaineistojen metadataa, jotka voivat olla avointen tai suljettujen aineistojen metadataa. Etsin tarjoaa kerättyä aineistoa eteenpäin keskitetysti yhdestä paikasta ja useiden rajapintojen avulla.

Vieraile sivustolla