Excel Geomaticsin satelliittikuvanlukuprojektit

Avoin satelliittidata on Excel Geomaticsin perusraaka-aine, jota yritys käyttää useissa projekteissaan. Tansaniassa Excel Geomatics toteutti asiakkaalleen maaperän luonnonvarojen analyysin satelliittiaineiston automaattisen kuvanluvun pohjalta, jossa tunnistettiin kullankaivuun kannalta otollisimmat alueet. Havainnot varmistettiin kenttätutkimuksella, ja asiakkaalle toimitettiin kartta-aineistot kaivuun aloittamiseksi.

Muiden avoimiin aineistoihin perustuvien projektien tehtävinä ovat olleet muiden muassa kulttuuriperinnön dokumentointi ja hallinta sekä tulva-alueiden kartoittaminen ja vahinkojen hallinta.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Yritys hyödyntää Nasan avoimia kartta-aineistoja, kuten ASTER-dataa sekä Intian väestölaskentatietoja.

Vieraile sivustolla