Financial Tracking Service

FTS on alusta kehitysavun lahjoittajien, saajien ja vaikuttavuuden seurantaan. Palvelu esittää datan, karttavisualisoinnit ja vertaa lahjoitusten määriä vetoomusohjelmiin joissa määritellään avun tarve maittain tai alueittain. FTS:ssä on yli 8000 organisaation tietoja vuodesta 1980 lähtien. Young Innovations kehitti palveluun moduulin, joka hakee IATI-raakadatan ja konvertoi sen algoritmisesti FTS:n virtausmalliin. Lisäksi YI on tuottanut palvelun datavisualisoinnit.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Palvelu käyttää kansainvälisen kehitysavun avoimuusaloitteen, IATI:n standardisoimaa talousdataformaattia. Suuria osia lähdeaineistoja joudutaan ensin muuttamaan, tarkistamaan ja korjaamaan standardimuotoon.

Vieraile sivustolla