Helsingin Sanomat - Vaalikone.fi ja HS Open

Helsingin Sanomilla on verrattain pitkät perinteet sekä avoimen datan hyödyntämisestä että julkaisemisesta ja käyttäjäyhteisön rakentamisesta. Helsingin Sanomat järjestivät jo 2010-2012 HS Open -nimisiä datajournalismi-hackathoneja, joita varten yritys julkaisi vaalikoneensa tietoja avoimena datana. Käyttäjäyhteisö sovelsi aineistoa muiden muassa ehdokkaiden ja puolueiden arvokarttojen ja vaalirahoituksen visualisointiin, joita julkaistiin verkossa ja printissä. Ne herättivät vilkasta keskustelua sekä ruokkivat politiikan tutkimuksen kysymyksenasetteluita. Tämän jälkeen vaalikonedatan julkaisemisen käytäntö on vakiintunut, vaikka osa vanhimmista, HS Next-blogissa julkaistuista aineistoista, onkin päätynyt maksumuurin taakse. Uusien aineistojen julkaisu on siirtynyt kuitenkin GitHubiin.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Omien aineistojen julkaisun lisäksi HS on myös hyödyntänyt ulkopuolisia aineistoja.

Kuntavaaleissaa 2017 HS käyttii oikeusministeriön vaalien tulospalvelun avointa dataa tulostietojen julkaisuun, datavisualisointien aineistona sekä robottijournalismiin vaalien seuraamiseen ja vaalikoneiden tekemiseen räätälöidyllä vaalikone.fi-sivustolla. Vaalikone.fi -sivusto yhdistää siten Helsingin Sanomien pitkän politiikan journalismin perinteet, datajournalismin, avoimen datan yhteisönrakennustyössä syntyneitä ideoita ja julkisen hallinnon avointa dataa.

Lisäksi HS:n politiikan ja talouden journalistit ovat hyödyntäneet Helsingin kaupungin avointa dataa. Kun Helsingin kaupunki julkaisi kaikki ostolaskutietonsa avoimena datana, HS kävi datan kokonaisuudessaan läpi tutkivan journalismin hengessä perusteelliseen uutisjutun taustoittamiseksi.

Vieraile sivustolla