Ramboll infrasuunnittelu

Ramboll hyödyntää Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoja eri infrasuunnittelutehtävien lähtötietona.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Yksi laserkeilausaineiston pistepilven käyttötavoista on käsitellä aineisto niin, että suunnittelijat saavat siitä kevyen maanpinnan korkeusmallin jota voi hyödyntää infrasuunnitteluun muiden muassa massa- ja valuma-aluelaskennassa. Toiseksi aineistoa voi hyödyntää puustotulkintaan mm. liito-oravien elinympäristöjen huomioimiseksi ja kolmanneksi rakennustöiden maisemavaikutusten arviointiin.

Vieraile sivustolla