Onsightin blogi

Onsightin blogissa on juttusarja uusien ajankohtaisten avattujen data-aineistojen soveltamismahdollisuuksista Microsoftin tuotteilla. Esillä ovat erityisesti Excel ja Power BI. Näkökulma ei kuitenkaan ole niinkään datassa, vaan sen tehtävä on antaa kiinnostava konteksti tuotteiden visualisointi- ja tiedonhallintaominaisuuksien esittelylle. Avointa dataa ja visualisointeja käsittelevät jutut on kirjoittanut Heidi Enho, joka kirjoittaa aiheesta myös Vilahdus ja Hexcelligent -blogeihin.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Onsight hyödyntää ajankohtaisia julkisten organisaatioiden avaamia datoja esitelläkseen Microsoft-tuotteiden ja palveluiden visualisointimahdollisuuksia. Käytettyjä aineistoja ovat muiden muassa tilastokeskuksen, suurten kuntien sekä valtion virastojen kuten Liikenneviraston, Trafin ja väestörekisterikeskuksen julkaisemia tietoja. Onsightin voidaan nähdä onnistuneen valjastamaan avoimen datan ohjelmistotuotteidensa sisältömarkkinoinnin raaka-aineeksi.

Vieraile sivustolla