Poltaire - äänestä ja kysy

Kysymysten esittäminen on kaiken viisauden alku. Palvelua voi sanoa kysymysportaaliksi. Palvelussa kuka tahansa voi äänestää eri kysymyksiä. Kuka tahansa kirjautunut käyttäjä voi myös tehdä omia kysymyksiä. Tulokset esitetään graafeina ja kartalla. Oleellisena osana palvelussa on paikallisuus.

Palvelu on lähtökohtaisesti viihdettä, mutta se voi olla myös uusi tapa tuoda esille tärkeitäkin asioita. Kun ihmiset voivat esittää kysymyksiä ja näkevät mitä muut ajattelevat missäkin, eikö se ole omiaan edistämään demokraattisia arvoja. Palvelu on vastavoimaa valemedioille.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Palvelu hyödyntää avointa karttadataa. Palvelussa käytetään esim. Maanmittauslaitoksen, Tilastokeskuksen, Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin tarjoamia karttoja.

Käyttäjä voidaan lähtökohtaisesti paikantaa. Tulokset voidaan näin esittää myös kartalla. Palvelussa on erilaisia karttoja: Suomen maakuntakartta, kuntakarttoja kaunpunginosineen ja postinumerokarttoja

Vieraile sivustolla