Sateliittidataan perustuva metsien analysointi ja monitorointi

Satellio tarjoaa asiakkailleen satelliittikuvien automaattisia analysointi- ja monitorointipalveluita. Analyysin tuloksena syntyy uutta tietoa asiakkaan päätöksenteon tueksi, jota Satellio nimittää Data as a Service -malliksi. Esimerkiksi vuoden 2017 alussa julkistetussa asiakasprojektissa analysoitiin sähköverkkoyhtiölle sähkölinjojen aluskasvullisuuden kasvua avoimen satelliittikuvadatan avulla.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Satellio käyttää satelliittikuvien analyysipalveluiden aineistona muiden muassa avoimen datan aineistoja. Palvelulla voidaan monitoroida jopa muutaman päivän syklillä maastossa tapahtuvia biomassan muutoksia kuten hakkuita ja metsätuhoja. Aineistoista analysoidaan ohjelmallisesti metsävarantojen yksityiskohtaisia tietoja sekä laadullisesti (lajit) että määrällisesti.

Vieraile sivustolla