Sotasampo - talvi- ja jatkosota semanttisessa webissä

G. W. F. Hegelin mukaan historia opettaa meille, että emme opi historiasta mitään. Toivottavasti näin ei tapahdu Suomessa toisen maailmansodan osalta, johon liittyvät asiat ovat taas olleet esillä mm. Ukrainan kriisin yhteydessä. Itsenäisyytemme ajan sotahistoria, erityisesti talvi- ja jatkosota, ovat 100-vuotisjuhliinsa valmistautuvan Suomen kansallisen identiteetin ja maanpuolustustahdon keskeinen tukipilari ja laajaa kiinnostusta herättävä historian tutkimuskohde. Sotasampo-hankkeen tavoitteena on rakentaa suomalaista identiteettiä lisäämällä ymmärrystämme viime sodistamme ja edistää näin rauhaa. Työ on jatkoa SeCo-ryhmän aiemmalle tutkimukselle historiallisen tiedon julkaisemiseksi semanttisessa webissä.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Sotasampo-järjestelmä perustuu webin infrastruktuuria koordinoivan W3C-järjestön Linked Data -standardeihin ja -periaatteisiin. Työn toisena lähtökohtana on FinnONTO-hankkeen (2003-2012) visio avoimesta, kansallisesta tietoinfrastruktuurista verkossa osana kansainvälistä semanttisen webin kehitystä. Ideana on tuottaa ja julkaista avointa tietoa yhteisöllisesti yhteentoimivalla tavalla siten, että kertaalleen tuotettua tietoa ei tarvitse tuottaa moneen kertaan eri organisaatioiden toimesta ja että yhden julkaisijan tietoa voidaan rikastaa automaattisesti toisten julkaisijoiden tiedoilla. Tiedon tuottamista, julkaisemista ja uudelleenkäyttöä tuetaan verkkopalveluiden avulla. Sotasampo on osa Aalto-yliopiston vetämää Linked Data Finland -työtä ja käyttää hyväksi FinnONTO:ssa luotua ontologiainfrastruktuuria, Linked Data Finland -julkaisualustaa ja sen työkaluja. Sotasammon aineistot on julkaistu avoimella CC BY -lisenssillä, ja ne ovat käytettävissä dokumentaatioineen..

Vieraile sivustolla