Sport Venue Oy

 

Sport Venue on kehittänyt tiedolla johtamisen menetelmän ja sitä tukevan analytics työkalun, joiden tarkoitus on kehittää urheiluliiketoiminnan tuloksellisuutta. Menetelmän avulla on mahdollista muuttaa toimintakulttuuria ja asettaa selkeitä, havainnollisia tavoitteita sekä seurata työkalulla niitä reaaliaikaisesti. Kyse on siis muutosjohtamisesta digitalisaation avulla. Enää ei tarvitse arvailla, oliko säällä vaikutusta onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaan oleellinen tieto on kootusti nähtävissä. Menetelmässä kartoitetaan ja koostetaan eri tietojärjestelmistä tarvittava tieto yhdeksi kokonaisuudeksi ja visualisoidaan vaikuttavat tekijät ymmärrettävään muotoon. Enää et odota kuun vaihtumista saadaksesi vertailukelpoisia lukuja vaan voit verrata tavoitteitasi reaaliaikaisesti ja vaikkapa suhteutettuna toisen kaupungin vastaavaan palveluun.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Ratkaisussa käytämme asiakkaidemme omaa dataa, eri järjestelmien tuottamaa iot-tyyppistä dataa, sekä avointa dataa. Näiden datojen pohjalta muodostamme kuvan liiketoiminnan sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä.

Avointa dataa käytämme ilmatieteenlaitokselta, Lipas liikuntapaikat.fi -palvelusta sekä tilastokeskukselta. Lisäksi tutkimme jatkuvasti uusia avoimen datan lähteitä, joiden avulla voimme tuoda uusia näkökulmia palveluumme.

Vieraile sivustolla

Karri Kylliö
Toimitusjohtaja
karri.kyllio@sportvenue.fi