Talotietoa.fi

Vuolu kehittää ja tarjoaa tieto- ja asiantuntijapalveluita asuinrakennusten ennakoivan kunnossapitämisen tueksi. Palvelut kattavat elinkaaren seurannan, remonttitarpeiden havaitsemisen ja niiden toteuttamiseen liittyviä tukipalveluita pientaloasukkaille. Tällä hetkellä Talotietoa-palvelua pilotoidaan Tampereella valikoiduilla asuinalueilla, jossa tarkoituksena on yhdessä asukkaiden kanssa päivittää rekisteraineistoja.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Yritys hyödyntää Tampereen kaupungin ja ympäryskuntien avointa rakennuskantadataa remontointitarpeiden arviointiin.

Vieraile sivustolla

Simo Turunen, simo@vuolu.fi, 045-8719091