The Good Growth Plan

Syngenta tekee maanviljelyn konsultointia ja tuotekehitystä. Sen Good Growth Plan -ohjelman puitteissa Syngenta paitsi hyödyntää tuotekehityksessään, mutta myös jakaa tuottamaansa dataa laajan maanviljelyn kehittämiseen osallistuvan ekosysteemin kanssa, sillä haasteet ovat liian suuria yhden organisaation ratkottavaksi.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Syngenta on avannut maataloustoimijoiden vapaasti hyödynnettäväksi maatalouden tehokkuusindikaattoreita sisältävän aineiston yli 3000 maatilalta ympäri maailmaa. Yritys työskentelee avoimen datan yhteisön kanssa avoimen datan vaikuttavuuden lisäämiseksi maataloudessa.

Vieraile sivustolla