UPM Metsäni

UPM halusi rakentaa metsänomistajille suunnatun mobiilipalvelun. Tavoitteena oli erityisesti uusien ja passiivisten metsänomistajien aktivointi, joiden kiinnostus metsäomaisuutensa arvoa ja tuottavuutta kohtaan pyrittiin herättämään. Suunnittelun tuloksena syntyi metsänomistajan mobiilipalvelu, joka tarjoaa näkemyksen omistajansa metsästä muutamassa sekunnissa. Käyttäjän tarvitsee vain syöttää palveluun metsätilansa kiinteistötunnus ja rakentamamme metsätilan analysointikone hoitaa loput. Palvelu laskee mm. puulajijakauman, ikärakenteen sekä arvion puuston arvosta.

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Tiedot haetaan hyödyntäen Maanmittauslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen sekä Metsäteollisuus ry:n julkisia tietolähteitä. Data on avointa, mutta asiaan vihkiytymättömälle hankalasti löydettävissä. Siksi sovellus tuo lähteistä olennaisimmat tiedot käyttäjän eteen helposti sisäistettävässä, visuaalisesti miellyttävässä muodossa.

Vieraile sivustolla