RainMiner

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki arvopaperipörssissä ja tämän vuoden liikevaihdoksi yritys arvioi yli 300 miljoonaa euroa.

Vaisala haluaa tuottaa myös uusia innovaatioita avoimen datan pohjalta.  Vaisalan 2016 järjestämä Open Weather Challenge Kilpailu herätti maailmanlaajuista huomiota. Kilpailutöitä raati sai arvioitavakseen 23 ympäri maailman, myös Suomesta. Monet niistä olivat erittäin korkeatasoisia. Voittajaksi valikoitui Mounir Ennenbachin ja Paulina Conchan konsepti RainMiner. Se on avoimeen dataan pohjautuva sadevedenkeräyksen optimointiratkaisu, jonka avulla on mahdollista vähentää paikallisia vedenjakeluhäiriöitä missä päin maailmaa tahansa.

Lisää sovelluksesta RainMiner vaisala.com/weatherchallenge

Lisätietoja: Ilkka Mannonen, Head of Weather Offering
Lue lisää Vaisalasta avoimen datan hyödyntäjänä

 

Miten avointa dataa on hyödynnetty?

Vaisala on enenevässä määrin moderni ohjelmistotalo. Osa käytetystä avoimesta datasta on peräisin omista, asiakkaille myydyistä laitteesta. Rikastuttamiseen käytettävien avointen tietolähteiden saatavuus ja käytettävyys vaihtelevat maittain merkittävästi.

Pääliiketoiminta-alueita on kaksi: Vaisala Controlled Enviroment tuottaa antureita ja mittalaitteita teollisuuden tarpeisiin ja Vaisala Weather puolestaan säähän liittyviä laitteita ja järjestelmiä. Weatherissa tehdään säähän liittyviä päätöksentekojärjestelmiä esimerkiksi lentokentille ja tieviranomaisille.

Lisää sovelluksesta RainMiner vaisala.com/weatherchallenge

Lisätietoja: Ilkka Mannonen, Head of Weather Offering

Vaisala avoimen datan hyödyntäjänä:

Etana, etana näytä sarves, onko huomenna pouta?